หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

คู่มือ การตรวจสอบค่ารักษาพยาบาลก่อนจำหน่ายผู้ป่วย

คู่มือ การตรวจสอบค่ารักษาพยาบาลก่อนจำหน่ายผู้ป่วย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : IPD1,IPD2,LR
update : 17/08/2554
.....................................................................................................
เมื่อแพทย์สั่งจำหน่ายผู้ป่วย หากมีค่ารักษาพยาบาลที่ต้องชำระเงิน ก่อนแจ้งค่าใช้จ่ายที่ให้กับผู้ป่วย/ญาติทราบให้เจ้าหน้าที่ทำการ Resync AN ก่อนทุกครั้ง เพื่อให้โปรแกรม HOSxP ทำการประมวลใหม่ เพราะอาจจะมีค่าใช้จ่ายบางรายการที่ยังไม่ได้ประมวลทำ ซึ่งอาจจะทำให้ค่าใช้จ่ายที่แสดงผลหน้าจอต่ำกว่าความเป็นจริง โดยมีวิธีทำดังนี้
  1. คลิกเมาส์ขวาเลือกรายชื่อผู้ป่วยที่ต้องการตรวจสอบ
  2. เลือกเมนู Resync AN โปรแกรมจะทำการประมวลผลใหม่
ในการคิดค่ารักษาพยาบาล โปรแกรมจะคำนวนตามฐานข้อมูลค่ารักษาพยาบาล  สิทธิในการรักษา วันที่/เวลาของการ Admit  และโปรแกรมจะแสดงผล ดังนี้
  1. ช่อง สิทธิ สิทธิที่เป็นตัวหนังสือสีแดง หมายถึงมีค่าใช้จ่ายบางรายการที่รอชำระ
  2. ช่อง ค่ารักษา เป็นรายการค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดที่เกิดขึ้น
  3. ช่อง รอชำระ หมายถึง จำนวนเงินค่ารักษาพยาบาลที่จะต้องจ่ายจริง ซึ่งเป็นจำนวนที่เจ้าหน้าที่จะต้องแจ้งให้ผู้ป่วยหรือญาติทราบ เพื่อเตรียมนำเงินไปชำระที่การเงิน


กรณีที่รอชำระเงินที่ไม่ตรงกับจำนวนที่ควรจะจ่ายจริง อาจเกิดจากมีการลงบันทึกค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง หรือเกิดจากฐานข้อมูลค่าใช้จ่ายผิดพลาด ซึ่งหากมีกรณีดังกล่าวอาจจะต้องตรวจสอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดอีกครั้ง


**การแจ้งค่าใช้จ่ายกับผู้ป่วย ขอให้แจ้งตามจำนวนเงินที่อยู่ในช่องรอชำระ** 

วิธีตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการลงบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายให้ครบถ้วน ถูกต้อง โดยสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้ดังนี้
  1. คลิกเลือกรายชื่อผู้ป่วยที่ต้องการตรวจสอบค่าใช้จ่าย
  2. กดปุ่ม Drug Profile [F8] โปรแกรมจะแสดงหน้าจอของการสั่่งยาผู้ป่วยใน 
  3. เลือก Tab Finance 
  4. เลือกเมนู Print โปรแกรมจะแสดงภาพก่อนพิมพของเอกสาร
  5. คลิกเลือกที่รูปเครื่องพิมพ์ โปรแกรมจะทำการพิมพ์เอกสารค่าใช้จ่ายทั้งหมดของผู้ป่วยแยกรายวันเพื่อให้ตรวจสอบ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น